Mediation
met een
oplossing

Blog: uit de praktijk

De oude woning na scheiding nog gezamenlijk?
Let op bij uw aangifte IB 2017!

Paul P. van der Ploeg RFEA
12 maart 2018

Bent u gescheiden en was u met uw ex in 2017 nog gezamenlijk eigenaar van de oude woning? Dan is het extra oppassen met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Welk deel van de betaalde hypotheekrente kunt u nog aftrekken? Moet u het eigenwoningforfait nog bijtellen? Is er sprake van fictief betaalde of ontvangen alimentatie? Omdat bij dit deel van de aangifte vaak fouten gemaakt worden, controleert de Belastingdienst hier scherp op. Vult u de aangifte op dit punt niet goed in, dan is de kans groot dat u (onnodig) in de problemen komt met de Belastingdienst, en wellicht met uw ex-partner.Lees verder

In 2017 gescheiden met een lijfrente?
Let op bij uw aangifte IB!

Mr. Emiel Rienstra RFEA
15 februari 2018

Bent u in 2017 gescheiden en had u of uw ex-partner een lijfrente? Dan is deze meestal meegenomen in de verdeling of verrekening van het vermogen. U bent dan verplicht om in de aangifte inkomstenbelasting een bedrag als inkomen bij te tellen of u kunt een bedrag in aftrek brengen. Voor uw ex-partner geldt het tegenovergestelde. Dit heeft voor u beiden gevolgen voor de te betalen inkomstenbelasting. Dus is het belangrijk dat dit goed door u beiden in de aangifte wordt verwerkt. Gebeurt dit niet, dan kan dit tot problemen met de Belastingdienst en/of uw ex-partner leiden. Bent u in 2017 gescheiden en had u of uw ex-partner een lijfrente? Dan is deze meestal meegenomen in de verdeling of verrekening van het vermogen. U bent dan verplicht om in de aangifte inkomstenbelasting een bedrag als inkomen bij te tellen of u kunt een bedrag in aftrek brengen. Voor uw ex-partner geldt het tegenovergestelde. Dit heeft voor u beiden gevolgen voor de te betalen inkomstenbelasting. Dus is het belangrijk dat dit goed door u beiden in de aangifte wordt verwerkt. Gebeurt dit niet, dan kan dit tot problemen met de Belastingdienst en/of uw ex-partner leiden.


Lees verder

In 2017 alimentatie ontvangen of betaald?
Vergeet de aangifte inkomstenbelasting niet!

Paul P. van der Ploeg RFEA
8 februari 2018

Bent u in 2017 gescheiden en betaalt of ontvangt u alimentatie? Verwerk dit dan goed in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u dit namelijk niet goed, of helemaal niet verwerkt kan dit problemen met de belastingdienst tot gevolg hebben. Ook is het belangrijk om het bedrag van de alimentatie in uw aangifte goed af te stemmen met uw ex. Dit voorkomt vragen en correcties achteraf en onnodige discussies met uw ex.Lees verder

In 2017 gescheiden?
De aangifte inkomstenbelasting is een lastige klus

Paul P. van der Ploeg RFEA
29 januari 2018

Binnenkort is het weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat kan altijd al ingewikkeld zijn, maar is extra complex als u in 2017 gescheiden bent. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat er in aangiftes na een scheiding helaas veel fouten worden gemaakt. Met niet alleen financiële gevolgen, maar vaak ook met negatieve gevolgen in de contacten met de ex.


Lees verder

Indexering van alimentatie

Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA
7 november 2017

Kinder- en partneralimentatie in 2018 met 1,5% verhoogd. De kinder- en partneralimentatie zijn gekoppeld aan de lonen. Als de lonen stijgen, stijgt ook de alimentatie. Dit heet indexering. Hoe groot de stijging voor het nieuwe jaar is, stelt de overheid elk jaar in november vast. Voor 2018 is het percentage vastgesteld op 1,5%.Lees verder

Gaat uw ex-partner met pensioen? Mogelijk heeft u nog rechten!

Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA
2 november 2017

Het komt regelmatig voor dat op moment van de echtscheiding er niets is geregeld of vastgelegd over de verdeling van het pensioen. Toch kunt u, als u in het verleden gescheiden bent en uw ex-partner met pensioen gaat, nog recht hebben op een deel van dit pensioen. Ook al heeft u hierover nooit afspraken gemaakt.


Lees verder

Partnerpensioen blijkt bij scheiding vaak een lege huls

Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA
1 november 2017

Steeds vaker is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Als uw ex-partner na de scheiding overlijdt, heeft dit tot gevolg dat u geen recht heeft op partnerpensioen. Zeker als u alimentatie voor uzelf of de kinderen ontvangt, kan dit grote financiële problemen geven. Maar ook als uw alimentatieplicht vervalt door het overlijden van uw ex loopt u financiële risico’s. Bijvoorbeeld doordat u volledig voor de kinderen moet zorgen in combinatie met uw werk.Lees verder

Melding echtscheiding aan pensioenuitvoerder vaak vergeten

Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA
31 oktober 2017

Als u gaat scheiden, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de verevening van het opgebouwde ouderdomspensioen en deze tijdig te melden. Alle pensioenuitvoerders moeten uiterlijk twee jaar na de echtscheiding op de hoogte worden gesteld van de gemaakte afspraken. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak niet gebeurt. Dit heeft tot gevolg dat er grote problemen ontstaan bij de uitbetaling van het ouderdomspensioen op het moment dat u of uw ex-partner met pensioen gaat.


Lees verder

Wachten met scheiden levert vaak meer problemen op

Paul P. van der Ploeg RFEA
8 november 2016

Zorg voor inzicht in uw financiële situatie. Willen u en uw partner scheiden, maar heeft u niet het geld om de woning over te nemen? En uw partner ook niet? Dan lijkt verkoop de enige optie. Als de schuld hoger is dan de waarde van de woning, dan heeft u bij verkoop een restschuld. U kunt er dan voor kiezen om de verkoop of de scheiding uit te stellen. In de hoop op betere tijden. Vaak levert dit uitstel echter meer problemen op.Lees verder

Wetsvoorstel kinderalimentatie: minder rechtszaken en minder leed

Paul P. van der Ploeg RFEA
8 november 2016

De Kamerleden Jeroen Recourt (PvdA) en Ard van der Steur (VVD) hebben een wetsvoorstel ingediend om de regels voor de kinderalimentatie aan te passen. Door dit voorstel zal het aantal rechtszaken over kinderalimentatie afnemen. Er zal minder strijd zijn tussen ouders en minder leed voor kinderen. Wat zijn de belangrijkste voorstellen?


Lees verder

Wetsvoorstel partneralimentatie:
Na echtscheiding financieel op eigen benen

Paul P. van der Ploeg RFEA
22 juni 2016

De Kamerleden Foort van Oosten (VVD), Magda Berndsen (D66) en Jeroen Recourt (PvdA) hebben een wetsvoorstel ingediend om de regels voor de partneralimentatie aan te passen. Door dit voorstel komt er een einde aan het idee dat de ene partner de andere na een echtscheiding blijft onderhouden. Uitgangspunt is dat iedereen financieel op eigen benen moet kunnen staan.Lees verder

Ongelijke behandeling van alimentatiebetaler en ontvanger

Paul P. van der Ploeg RFEA
15 april 2016

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag uw ex haar of zijn kosten die gemaakt zijn in verband met de alimentatie aftrekken van de belastingen. U mag echter geen scheidingskosten aftrekken. Een ongelijke situatie, zo lijkt het. Waar de rechter zich dan ook vaak over heeft gebogen.


Lees verder

Wijziging kindregelingen 2015.
Reden om de kinderalimentatie aan te passen?

Paul P. van der Ploeg RFEA
20 januari 2015

Vanaf 1 januari zijn de regelingen voor ouders en hun kinderen aangepast, de zogenaamde kindregelingen. Dit heeft gevolgen voor de inkomens van u en uw ex-partner. Maar betekent dit dan dat u de kinderalimentatie moet aanpassen? Dat is zeker niet altijd het geval.Lees verder

Is de scheidingsregeling lang genoeg?

Paul P. van der Ploeg RFEA
23 oktober 2014

Voor 2015 heeft het kabinet besloten om een aantal crisismaatregelen definitief op te nemen in de wet. Het gaat hier vooral om maatregelen die te maken hebben met wonen. Eén van deze maatregelen is de verlenging van de verkoopregeling. Voor deze regeling komt u in aanmerking als uw woning leeg en in de verkoop staat. Maar dat is meestal niet het geval als u uw woning moet verkopen omdat u gaat scheiden. Wat betekent dit voor u?


Lees verder

Gescheiden? Wijziging kindregelingen heeft grote gevolgen

mr. Margot E. Burger MfN RFEA
24 september 2014

Bent u gescheiden en heeft u een kind? Dan verandert er vanaf 1 januari op financieel gebied veel. Vanaf deze datum heeft de overheid nog maar 4 regelingen voor ouders en hun minderjarige kinderen. Nu zijn er nog 11 zogenaamde kindregelingen. De belangrijkste veranderingen voor u op een rij.Lees verder

Kijk het online seminar over scheiden

19 september 2014

Wat is het verschil tussen een vechtscheiding en een overlegscheiding? Hoe kunnen Scheidingsexpert en ABN AMRO Bank u samen helpen bij de scheiding? Hoe houdt u tijdens en na de scheiding grip op uw geld? Deze vragen en nog veel meer worden uitgebreid behandeld in het seminar.


Lees verder

Scheiden? Maak goede afspraken en behoud renteaftrek

Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA
28 augustus 2014

Betaalt u de hypotheek altijd van uw eigen privérekening? Zolang u getrouwd bent, is dat geen probleem. Maar dat kan het wel worden als u en uw partner gaan scheiden. Vooral als u of uw partner ruim voor de echtscheiding de woning verlaat. Wat de gevolgen precies zijn, hangt af van wat u in het echtscheidingsconvenant laat opnemen.Lees verder

Scheiden? Voorkom dat u na 2 jaar problemen krijgt.

mr. Margot E. Burger MfN RFEA
14 augustus 2014

Als u niet meer in uw eigen woning woont, mag u de hypotheekrente niet meer aftrekken. Dit zou financiële problemen op kunnen leveren als u gescheiden bent. Misschien kunt u dan uw maandlasten niet meer betalen. Om dit te voorkomen is er de scheidingsregeling. Deze regeling werkt maar 2 jaar. En dat is vaak tekort.


Lees verder

Huwelijkse voorwaarden?
Pas op bij scheiding

mr. Margot E. Burger MfN RFEA
31 juli 2014

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en staat de woning alleen op uw naam? Zorg er dan voor dat u jaarlijks het bedrag dat u van het inkomen van u en uw partner spaart verrekent met uw partner. Doet u dat niet, dan kunt u daar problemen mee krijgen als u na een echtscheiding een andere woning gaat kopen.Lees verder

Scheiden?
Let op: de NHG regels zijn veranderd!

Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA
10 juli 2014

Sinds begin dit jaar zijn de normen voor het voortzetten van de bestaande hypotheek met NHG bij scheiden verruimd. Goed nieuws voor iedereen die gaat scheiden en waarvan de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis (de woning staat onder water). Maar er kleven ook grote risico’s aan de nieuwe regels.


Lees verder

Heeft u een vraag?

* = verplicht

Aanhef *
De heer Mevrouw
Naam *
Telefoonnummer *
Gewenst contactmoment
Overdag
's Avonds
E-mail
Woonplaats *
Mijn vraag