Mediation
met een
oplossing

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Is berekenen kinderalimentatie echt gratis? 
Ja, de online berekening via KART is gratis en volledig. Kijk hier of KART geschikt is voor uw situatie. 

Wat is het verschil tussen KART en andere gratis rekentools?
KART biedt gratis een volledige berekening van de kinderalimentatie (zowel de behoefte als de draagkracht). Andere tools bieden een deelberekening of een ruwe indicatie. De uitkomst hiervan is alleen te gebruiken na aanvullend betaald advies.

Waarom biedt Scheidingsexpert deze berekening gratis aan? 
Wij begrijpen dat u als ouder de negatieve gevolgen van de (echt)scheiding voor uw kinderen zoveel mogelijk wilt beperken. Een voor u herkenbare en eenvoudige berekening van de kinderalimentatie is hiervoor noodzakelijk. Dit zorgt voor inzicht, wederzijds begrip en draagvlak voor de gemaakte zorgafspraken. Daarom bieden wij KART gratis aan.

Kan ik het alimentatiebedrag uit KART gebruiken? 
Als KART voor uw situatie geschikt is en u bent het beiden eens over het alimentatiebedrag, dan kunt u dit bedrag opnemen in het ouderschapsplan.

De uitkomst uit KART wijkt af van het bedrag dat eerder voor mij is berekend. Hoe kan dat? 
Er is in Nederland geen wettelijk vastgestelde manier om alimentatie te bepalen. Alimentatie wordt bepaald op basis van richtlijnen (TREMA-normen). Richtlijnen die ruimte bieden voor een verschillende invulling. Ook het bedrag dat KART voor u berekent, is een richtlijn. Redenen waarom de uitkomst uit KART kan afwijken van de uitkomst volgens TREMA: 

  • KART sluit volledig aan bij de zorgverdeling tussen de ouders.
  • In KART dragen beide ouders altijd bij in de zorg voor de kinderen, ook als er geen draagkracht is. 
  • In KART is de volledige draagkracht van beide ouders beschikbaar voor de zorg van de kinderen

Wilt u weten waarom in uw specifieke situatie het bedrag afwijkt, neem dan contact met ons op. 

Is er verschil tussen de berekening op deze website en de berekening van de Raad voor Rechtsbijstand? 
Onze berekening en die van de Raad voor Rechtsbijstand zijn gelijk.

Wordt mijn alimentatie op basis van KART wettelijk vastgesteld?
Er is in Nederland geen wettelijk vastgestelde manier om alimentatie te bepalen. Het is mogelijk om af te wijken van een berekend alimentatiebedrag. KART geeft hiervoor een bandbreedte aan. Als het bedrag dat u afspreekt buiten het groene gebied ligt, adviseren wij om een scheidingsexpert te raadplegen. Deze kan voor u inzichtelijk maken welk kinderalimentatiebedrag in uw situatie passend is.

Ik ben ondernemer. Waarom is KART niet geschikt voor mij? 
Bij het berekenen van kinderalimentatie gaat KART onder andere uit van het inkomen. Bij een ondernemer verschilt het inkomen jaarlijks. In KART heeft u niet de mogelijkheid om dit aan te geven, waardoor de berekende kinderalimentatie niet past bij uw inkomenssituatie.

Ik ben al eens gescheiden. Waarom is KART niet geschikt voor mij
Bij een eerdere (echt)scheiding, zijn financiële en fiscale afspraken gemaakt die van invloed kunnen zijn op uw huidige (echt)scheiding en de te bepalen kinderalimentatie. In KART heeft u niet de mogelijkheid om dit aan te geven, waardoor de berekende kinderalimentatie mogelijk niet past bij uw situatie.

Ik betaal/ontvang al kinderalimentatie. Omdat de situatie is gewijzigd moet het alimentatiebedrag opnieuw worden berekend. Waarom is KART niet geschikt voor mij? 
Bij een herberekening zijn zowel de bij de (echt)scheiding gehanteerde uitgangspunten als de huidige situatie van beide ouders van invloed. In KART kunt u deze gegevens niet invoeren. 

Heeft u een vraag?

* = verplicht

Aanhef *
De heer Mevrouw
Naam *
Telefoonnummer *
Gewenst contactmoment
Overdag
's Avonds
E-mail
Woonplaats *
Mijn vraag